300 | Billetes Guerra Civil

300

CONSELL MUNICIPAL DE MARÇA (TARRAGONA). 1 Peseta. Marca del ayuntamiento al dorso. (Montaner: 882-E). BC-.

Subasta Online 26

Miércoles, 27 Febrero 2019 | 16:00

Lote 300

Puja inicial 10€