293 | Billetes Guerra Civil

293

AJUNTAMENT DE CASTELLOLI (BARCELONA). 1 Peseta. Marca del ayuntamiento en anverso. Montaner Nº 494-B. SC.

Subasta Online 26

Miércoles, 27 Febrero 2019 | 16:00

Lote 293

Puja inicial 20€