291 | Billetes Guerra Civil

291

CONSELL MUNICIPAL DE CASTELO D´EMPURIES (GERONA). 1 Peseta. 1937. (Montaner: 492-B). MBC+.

Subasta Online 26

Miércoles, 27 Febrero 2019 | 16:00

Lote 291

Puja inicial 10€