261 | Billetes Españoles

261

1 Peseta. 30 de Abril de 1938. Serie G. (Edifil 2021: 428a). Conserva parte del apresto original. EBC++.


Traducciones automáticas

flag_en 1 peseta. April 30, 1938. Series G. (Edifil 2021: 428a). Retains part of the original size. EBC ++.

Subasta Online Billetes 59

Jueves, 9 Diciembre 2021 | 16:00

Lote 261

Puja inicial 10€