430 | Guerra Civil. Cataluña

TORRELLES DE FOIX (BARCELONA). 1 Peseta. Junio 1937. Serie A. (González: 10373). Inusual. MBC.


Traducciones automáticas

flag_en TORRELLES DE FOIX (BARCELONA). 1 peseta. June 1937. Series A. (González: 10373). Unusual F.

Subasta Billetes Guerra Civil #45

Miércoles, 20 Enero 2021 | 16:00

Lote 430

Puja inicial 20€