433 | Epoca Medieval

433

SUNYER I. Diner. (911-947) Comtats de Barcelona-Ausona i Girona. Cru.C.G. 1813. Ar. 0,66g. MBC. Rara.

Subasta Online 23

Miércoles, 3 Octubre 2018 | 16:00

Lote 433

Puja inicial 200€