112 | Billetes Españoles

2´50 Pessetes. 25 de Septiembre de 1936. Generalitat de Catalunya. Serie A, en negro. (Edifil 2023: 372, Pick: S591b). Muy raro en esta calidad. EBC++. Encapsulado PMG58.


Traducciones automáticas

flag_en 2'50 Pessetes. September 25, 1936. Generalitat of Catalonia. Series A, in black. (Edifil 2023: 372, Pick: S591b). Very rare in this quality. EBC++. PMG58 encapsulation.

Subasta Online Billetes #97

Martes, 28 Mayo 2024 | 16:00

Lote 112

Puja inicial 250€