829 | Guerra Civil

SEGARRA DE GAIA. Serie completa (1 pta, tres tipos). Cal-18. La-Cu-Ni. Ae. Latón. MBC+/EBC+. Raras.

Subasta Online #24

Martes, 4 Diciembre 2018 | 16:00

Lote 829

Puja inicial 180€